✅ یک کلاس عالی کنار مزار یک حکیم متعالی


بعد از اینکه از زندگی حاج ملاهادی سبزواری برای بچه‌ها گفتم و از این گفتم که اهل سفر و سیر در زمین از ویژگی‌های بارز زندگی حکیم سبزواری بوده تکلیفی به بچه‌ها دادم.


شعری که روی سنگ مزار حاجی نوشته شده بود را برایشان خواندم و گفتم که یکی از شاگردان حکیم سبزواری در این شعر تاریخ وفاتش را ذکر کرده است.


چون قبلاً برای بچه‌ها کلاس #حروف_ابجد گذاشته بودم، فهمیدنش برای بچه‌ها خیلی سخت نبود.

شعر را خواندم:


#اسرار چو از جهان به در شد

از فرش به عرش ناله بر شد

تاریخ وفات او چو پرسند

گویم که نمرد زنده تر شد


شعر را خواندم و به بچه‌ها گفتم «که نمرد زنده تر شد» را به حروف ابجد محاسبه کنید و تاریخ وفات حکیم را پیدا کنید.


بچه‌ها بدون وقفه دفترشان را در آوردند و جدول حروف ابجد را مقابلشان گذاشتند و شروع کردند به محاسبه، برخی که یادشان رفته دوباره حروف ابجد را برایشان توضیح دادم.


ولوله‌ای شده بود دور و بر قبر حاجی.


خاصیت انس با یک حکیم این است که تو را جامع بار می‌آورد؛ یک کلاسِ درس جامع کنار قبر حاجی، که تاریخ و اخلاق و ریاضی و شعر را در خود داشت.