اتمام دوره‌ی یک‌ماهه تابستانی مکتب اسلامی در طبس گلشن با حضور امام جمعه محترم

و اعلام برنامه‌ی اول مهر