▪️زمانی کتاب گلستان را تمام بچه‌های این کشور می‌خواندند و حفظ می‌کردند و از کتاب‌های درسی‌شان بود؛ ولی این روزها، کسی با گلستان انس ندارد؛ 


▪️گرچه که در کتاب‌های فارسی می‌خوانند که سعدی در چه قرنی متولد شده و در اواخر و اوایل چه قرنی فوت کرده است، یا حتّی با تعدادی از حکایات گلستان آشنایی دارند، ولی گلستانی می‌خوانند تکه تکه و جدا شده از هم، و گویی اصلاً خوانده نمی‌شود.


▪️گلستان سعدی کتابی است که از وجوه متعددی انسان را رشد می‌دهد. این کتاب از جهت زبان و ادبیّات فارسی در اوج فصاحت و بلاغت است و متنی سهلِ ممتنع دارد. یعنی در اوج روان و ساده بودن متن، در کمال و غایت محتوا و صنایع ادبی است.


▪️اما این همه‌ی چیزی نیست که گلستان را شاخص و ممتاز کرده است. 


▪️در گلستان آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام و اصطلاحات عربی زیادی در کنار متنی فارسی به چشم می‌خورد و باعث می‌شود که یک مسلمانِ فارسی زبان، علاوه بر یادگیری زبان فارسی، با زبان عربی نیز انس بگیرد؛


▪️چرا که عربی، از این جهت که زبان قرآن و روایات و ادعیه است یادگیری‌اش ضرورت دارد.


▪️امتیاز دیگر گلستان این است که تاریخ، طب، ادب و اخلاق، مدیریت، حکومت و خیلی از مسائل دیگر را درون خود دارد و کتابی تک بعدی نیست.


▪️تلفیق نظم و نثر، حکایات شنیدنی و حکیمانه، شخصیت مرحوم سعدی علیه الرحمه و خدامحوری و توحید در گلستان، از دیگر وجوه ممتاز این کتاب است که ضرورت پرداختن به گلستان را بیشتر می‌کند.


🔻در مکتب اسلامی، گلستان در کنار قرآن، یکی از درس‌های اصلی است.


🔻بچه‌ها با شیوه‌های متعددی با متن گلستان آشنا می‌شوند و خو می‌گیرند.


🔻مباحث و محتوای حکایات را بررسی و مورد سوال قرار می‌دهند و نکاتی نو و تازه پیدا می‌کنند.


🔻برخی حکایات را به صورت نمایش اجرا می‌کنند و ناخودآگاه آنها را حفظ می‌شوند.