علت همه توطئه ها

همه توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جوابگوی جامعه است و حتماً در مسایل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واقعاً باید به سمتی حرکت نماییم که انشاء الله تمام رگه های وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی قطع شود.


 #امام_خمینی ره

صحیفه نور،جلد 21،صفحه 99

مورخ: 1367/12/03