مقام معظم رهبری: اگر کسی بخواهد درس بخواند و به دانشگاه نرسد، کأنّه درس نخوانده!


🎙دغدغه‌های مقام معظم رهبری نسبت به آموزش و پرورش، در دیدار با معلمان:


🔻یکی از اشکالات آموزش‌وپرورش ما، بیماری دانشگاه‌گرایی است.

🔻در سطح محیط دانش‌آموزی ما دانشگاه‌گرایی وجود دارد؛

🔻یعنی اگر کسی بخواهد درس بخواند و به دانشگاه نرسد، کأنّه درس نخوانده؛ این خطا است، این غلط است، لزومی ندارد.


۱۳۹۶/۲/۱۷❓ آیا تحقق بخشیدن به دغدغه‌های رهبری در حوزه تزکیه و تعلیم بسیار دشوار است؟