بسم الله الرحمن رحیم

به نام خدا برای خدا ودر محضر خدا.با نام او شروع میکنیم تا بی فرجام نباشد کار

جهت ارتباط انتقاد وپیشنهاد درپیامرسان های داخلی :movahedi_7997@

کانال مکتب اسلامی در پیامرسان ایتا