دوره تابستانه مکتب اسلامی

🔸قرآن

🔸طب اسلامی

🔸مهدویت

🔸و...

 شروع ویژه پسران شنبه 23 تیرماه ساعت10صبح(برگزاری:هرهفته روزهای زوج ساعت 10صبح)

 شروع ویژه دختران یکشنبه ساعت10مسجد اعظم(برگزاری:هرهفته روزهای فردساعت 10صبح)

  #اسفراین میدان امام مسجد اعظم